Inzameling oud papier

Zoals reeds bekend is gemaakt in de lokale media, zal het ophalen van het oud papier in Spijk vanaf 1 januari a.s. anders opgezet worden. Dit heeft ook gevolgen voor onze school. 

Er zal vanaf 1 januari eens per 6 weken oud papier opgehaald worden. Data voor het ophalen van oud papier in 2021:
23 jan. / 6 mrt / 17 april / 29 mei / 10 juli / 21aug. / 2 okt. / 13 nov. / 22 dec.

Ook de wijze van inzamelen wordt iets aangepast. Er zullen twee auto's per keer gaan rijden, waardoor er per keer, vier ouder(s)/verzorger(s) nodig zullen zijn. Dit houdt in dat ouders iets vaker ingezet moeten worden. De verwachting is dat dit verschuift van één keer per twee en een half jaar naar één keer per twee jaar. Wellicht dat wij vanaf nu vaker een vrouw achterop de wagen zullen zien staan, omdat het (zware) tillen met deze manier van ophalen komt te vervallen. Er is met Virol afgesproken dat wij na een aantal maanden zullen evalueren of eens per 6 weken voldoende is en of het voor ons haalbaar blijft om op deze nieuwe manier oud papier op te halen. Mocht u meer oud papier hebben dan in de container past, zet dit dan ook gerust naast de container neer. Hiermee kunnen wij nagaan of eens per zes weken voldoende is. Wij zullen de ouder(s) die dit schooljaar ingepland staan, persoonlijk informeren middels een brief wanneer u ingepland bent. Daarnaast zal er in de nieuwsbrief gemeld worden welke ouders/verzorgers die maand ingepland zijn. We zullen vanaf januari de groep van het oudste kind erbij vermelden, omdat we meerdere gezinnen hebben met dezelfde achternaam, wat soms voor verwarring zorgt.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, schiet gerust één van de leden van de ouderraad aan of neem contact op met Ronnie Buitenwerf (oud papier coördinator).

OR, Kindcentrum `t Maar

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.